Όροι & Προϋποθέσεις

1. Ηλικία οδηγού: ελάχιστα 21 έτη. Ο ενοικιαστής πρέπει να διαθέτει έγκυρη πιστωτική κάρτα.

2. Δίπλωμα οδήγησης: O ενοικιαστής πρέπει να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης για τουλάχιστον ένα έτος.

3. Ο υπογράφων το συμβόλαιο είναι υπόχρεος για την μίσθωση.

4. Ο ενοικιαστής οφείλει να καταβάλει το μίσθωμα και τις επιπλέον χρεώσεις στη συμφωνημένη τοποθεσία παραλαβής/παράδοσης του οχήματος.

5. Η ελάχιστη μίσθωση είναι 24 ώρες. Κάθε επιπλέον ώρα χρεώνεται με το 1/5 της αξίας της ημερήσιας μίσθωσης.

6. Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να επεκτείνει την ενοικίαση του οχήματος πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου, οφείλει να ενημερώσει την εταιρία και να καταβάλει το επιπλέον μίσθωμα μέσα σε 48 ώρες πριν τη λήξη της αρχικής μίσθωσης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο ενοικιαστής θεωρείται υπόχρεος απέναντι στην εταιρία για παράνομη χρήση και κατοχή του οχήματος.

7. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το όχημα από τον ενοικιαστή ή οποιονδήποτε έχει το όχημα στην κατοχή του μετά την λήξη της περιόδου ενοικίασης χωρίς καμία υποχρέωση στον ενοικιαστή ή οποιονδήποτε άλλο κάτοχο του οχήματος.

8. Ασφάλεια: Αν ο ενοικιαστής επιλέξει βασική ασφάλεια, φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκαλέσει στο όχημα.

9. Όλες οι κλήσεις και οποιοδήποτε πρόστιμο παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι ευθύνη του ενοικιαστή.

10. Τα οχήματα δεν μπορούν να μετακινηθούν με πλοίο χωρίς την άδεια και τη γραπτή επιβεβαίωση της εταιρείας.

11. Απαγορεύεται η οδήγηση του οχήματος από οδηγούς που δεν έχουν εγκριθεί από την εταιρεία και δεν αναφέρονται στο γραπτό συμβόλαιο.

12. Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού ο ενοικιαστής και οι οδηγοί του αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και αν δεν φέρουν ευθύνη για το ατύχημα να συλλέξουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την αθωότητά τους και να επικοινωνήσουν άμεσα με την εταιρεία. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να δώσουν στην εταιρεία πλήρη αναφορά για το ατύχημα, η οποία να περιγράφει το περιστατικό με λεπτομέρειες και να συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία ή αρχεία σχετικά με το ατύχημα, μέσα σε 24 ώρες από το ατύχημα.

13. Ο ενοικιαστής απαγορεύεται να προσπαθήσει να επιδιορθώσει το όχημα σε περίπτωση βλάβης της μηχανής.

14. Καύσιμα: Όλα τα οχήματα πρέπει να επιστραφούν με την αρχική τους ποσότητα καυσίμων. Εναλλακτικά, η διαφορά μπορεί να πληρωθεί απευθείας στην εταιρεία. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για καύσιμα που δεν χρησιμοποιήθηκαν.

15. Το όχημα απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιηθεί για:

  • μεταφορά βαριών αντικειμένων
  • τη μετακίνηση περισσότερων επιβατών από αυτούς που ορίζει η άδειά του
  • επενενοικίαση, συμμετοχή σε αγώνες, ή μεταφορά τρέιλερ
  • οδήγηση σε χωματόδρομους και δρόμους ακατάλληλους για το όχημα.

16. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια προσωπικής περιουσίας του ενοικιαστή και οποιουδήποτε άλλου χρήστη του οχήματος, αν αυτή είχε αφεθεί οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο όχημα, στο γραφείο της εταιρείας, ή οποιαδήποτε άλλο χώρο της εταιρείας πριν ή μετά τη λήξη του συμβολαίου.

17. Η εταιρεία διατηρεί αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα να διακόψει το συμβόλαιο, χωρίς κανένα κόστος, οποιαδήποτε στιγμή αν ο ενοικιαστής δεν χρησιμοποιεί το όχημα σωστά ή αν παραβιάσει τους όρους του συμβολαίου.

18. Ακυρωτική Πολιτική

  • Μέχρι και 21 μέρες πριν την ημέρα παράδοσης: χρεώνεται το 30% του συνολικού κόστους.
  • Μέχρι και 7 μέρες πριν την ημέρα παράδοσης: χρεώνεται το 50% του συνολικού κόστους.
  • Σε περίπτωση μη εμφάνισης ή ακύρωσης μετά την ημέρα παράδοσης: χρεώνεται το 100% του συνολικού κόστους ή του υπόλοιπου ποσού.